Oriëntatie Blockchain

Leuk dat je even op deze pagina komt kijken. Je hebt helaas nog niet een licentie of je bent nog niet ingelogd. Klik in het menu op ‘Licentiewebshop‘ of op ‘Inloggen‘.

Lesmethode Oriëntatie Blockchain

De beginnend beroepsbeoefenaar analyseert de klantvraag of probleemstelling. Hij brengt de bedrijfsprocessen in kaart die mogelijk door middel van een blockchain zouden kunnen worden verbeterd. Hij onderzoekt of een blockchaintoepassing wenselijk is en technisch en organisatorisch haalbaar. Hij bespreekt tussentijdse bevindingen met zijn leidinggevende/opdrachtgever.

De beginnend beroepsbeoefenaar legt zijn bevindingen van het onderzoek vast. Hij verwerkt de klantvraag, de analyse en de conclusie in een rapportage. Hij presenteert de rapportage en maakt duidelijk wat de (on)mogelijkheden van blockchaintechnologie zijn voor de organisatie, beantwoordt vragen en ondersteunt het besluitvormingsproces van de leidinggevende / opdrachtgever

Complexiteit

De complexiteit van blockchaintoepassingen is gelegen in de technologie zelf, maar ook in de afweging of deze technologie haalbaar is voor de opdrachtgever. De beginnend beroepsbeoefenaar moet de (on)mogelijkheden van blockchain kunnen vertalen naar bedrijfsprocessen en klantwensen. Dit vereist specialistische kennis van de uitgangspunten en technische aspecten van blockchain. De werkzaamheden zijn niet-routinematig van aard.

Koop een licentie

Lesmethode Inhoud

Modules Status
1

Module 1: introductie blockchain

2

Module 2: de techniek van de blockchain

3

Module 3: smart contracts

4

Module 4: dApps, DeFi en NFT’s

5

Examenopdracht 1: onderzoekt de mogelijkheden van blockchaintechnologie

6

Examenopdracht 2: rapporteert de mogelijkheden voor blockchaintechniek

7

Examenopdracht 3: de eindpresentatie